סוד השם

סוד השם ומשמעות השם שלך

מרים לוי

האישיות שלך, מרים לוי, משלבת בין אינטליגנציה של "רצון לתת", בין אינטליגנציה של "שלום", בין אינטליגנציה של "מעשה", בין אינטליגנציה של "רצון לתת", בין אינטליגנציה של "מגע", בין אינטליגנציה של "שמיעה", בין אינטליגנציה של "מעשה". שילוב זה הינו ייחודי לשם שלך.

מרים לוי, המפתח הסודי שלך לפתיחת שערי ההצלחה הוא אינטליגנציה של "רצון לתת". המאפיין של אינטליגנציה זו היא "היכולת שלך להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים".

כדאי להתחיל כל דבר בחיים, עם המפתח הסודי שלך. השער שהמפתח הסודי שלך פותח בקלות ובמהירות הוא אינטליגנציה של "מעשה". המאפיין של אינטליגנציה זו היא "היכולת שלך ליזום מעשים שמסייעים לך להבחין בין מותר ואסור".

ההצלחה שלך מובטחת אם תהייה התמדה באימון של:

- היכולת שלך להכיל אותך ואחרים ובדרך זו ליצור שלם ושלמות.

- היכולת שלך ליזום מעשים שמסייעים לך להבחין בין מותר ואסור.

- היכולת שלך להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים.

- היכולת שלך לשאול שאלות, לחקור ולגלות את העולם דרך מגע לעומקם של דברים.

- היכולת שלך להקשיב ולשמוע, לפעול מתוך משמעת וליצור משמעות לחיים.

היכולות שלך באות מהעולם "הרוחני" , מהעולם "השכלי" , מהעולם "הגופני" ,והם מצביעים על הכיוון ההתפתחותי והמקצועי שלך ובמקרים רבים הם גם מצביעים על הייעוד שלך.

כוח השם

האינטליגנציה הרגשית והכוח הפנימי שלך

מרים לוי

כוח # 3

כוח של האהבה

הכוח הפנימי שלך, הוא כוח של האהבה והוא מזוהה עם הספרה 3.

האינטליגנציה הרגשית המעצימה שלך מזוהה עם "היכולת שלך לדעת שאהבה היא הסיבה של כל הסיבות והתרופה של כל התרופות".

קוד השם

קוד השם והעוצמה שלך

מרים לוי

קוד השם שלך נוצר כתוצאה מסימון אותיות השם שלך על גבי עץ החיים הקבלי. הסימון יוצר צורה ייחודית גראפית והוא קוד השם שלך. "כאשר בעל השם מתבונן על קוד השם שלו, הוא מעצים את היכולות האישיות שלו באופן ממשי". לכן כדאי לך להתבונן על עץ החיים הקבלי עם קוד השם שלך. ככל שמתבוננים יותר כך היכולות הטבעיות מתעצמות, בדרך לא מודעת. כדי להתבונן על קוד השם שלך ניתן להדפיס את הקוד, להפוך אותו לתמונת רקע כשומר מסך, לפרסם אותו בפייסבוק, לפרסם בטוויטר, לשלוח אותו לחברים, לתלות אותו ליד הטלביזיה, מול המיטה, לשים בתוך היומן כתיבה שלך וכן בכל דרך יצירתית אחרת.