סוד השם

סוד השם ומשמעות השם שלך

שמרית

האישיות שלך, שמרית, משלבת בין אינטליגנציה של "רצון לקבל", בין אינטליגנציה של "רצון לתת", בין אינטליגנציה של "שלום", בין אינטליגנציה של "מעשה", בין אינטליגנציה של "חן". שילוב זה הינו ייחודי לשם שלך.

שמרית, המפתח הסודי שלך לפתיחת שערי ההצלחה הוא אינטליגנציה של "רצון לקבל". המאפיין של אינטליגנציה זו היא "היכולת שלך להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך כדי לתת לאחרים".

כדאי להתחיל כל דבר בחיים, עם המפתח הסודי שלך. השער שהמפתח הסודי שלך פותח בקלות ובמהירות הוא אינטליגנציה של "חן". המאפיין של אינטליגנציה זו היא "היכולת שלך להעלות את ההתרחשויות הרגשיות למודעות העצמית ולגלות אותך ואת היופי הפנימי שלך".

ההצלחה שלך מובטחת אם תהייה התמדה באימון של:

- היכולת שלך להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים.

- היכולת שלך להכיל אותך ואחרים ובדרך זו ליצור שלם ושלמות.

- היכולת שלך ליזום מעשים שמסייעים לך להבחין בין מותר ואסור.

היכולות שלך באות מהעולם "הרוחני" , מהעולם "השכלי" , מהעולם "הגופני" ,והם מצביעים על הכיוון ההתפתחותי והמקצועי שלך ובמקרים רבים הם גם מצביעים על הייעוד שלך.

כוח השם

האינטליגנציה הרגשית והכוח הפנימי שלך

שמרית

כוח # 5

כוח של המחשבה

הכוח הפנימי שלך, הוא כוח של המחשבה והוא מזוהה עם הספרה 5.

האינטליגנציה הרגשית המעצימה שלך מזוהה עם "היכולת שלך ליצור מציאות חדשה באמצעות המחשבה ובכוח האמונה שלך".

קוד השם

קוד השם והעוצמה שלך

שמרית

קוד השם שלך נוצר כתוצאה מסימון אותיות השם שלך על גבי עץ החיים הקבלי. הסימון יוצר צורה ייחודית גראפית והוא קוד השם שלך. "כאשר בעל השם מתבונן על קוד השם שלו, הוא מעצים את היכולות האישיות שלו באופן ממשי". לכן כדאי לך להתבונן על עץ החיים הקבלי עם קוד השם שלך. ככל שמתבוננים יותר כך היכולות הטבעיות מתעצמות, בדרך לא מודעת. כדי להתבונן על קוד השם שלך ניתן להדפיס את הקוד, להפוך אותו לתמונת רקע כשומר מסך, לפרסם אותו בפייסבוק, לפרסם בטוויטר, לשלוח אותו לחברים, לתלות אותו ליד הטלביזיה, מול המיטה, לשים בתוך היומן כתיבה שלך וכן בכל דרך יצירתית אחרת.